هیچ دیتایی از شما در این فرم ثبت نمیشه و فرم به صورت ناشناس هست و من متوجه نمیشم این فرم رو چه کسی پر کرده.

 

نظرسنجی خدمات طراحی سایت

آیا از پروسه روند اجرای سایتتون راضی بودید؟
آیا همچنان از سایتتون استفاده میکنید؟
آیا من رو به آشنایان خودتون برای طراحی سایتشون معرفی میکنید؟